Hydraulika – tu również mamy możliwość wykorzystania kamery termowizyjnej i tak np:

  • Lokalizacja przecieków w ogrzewaniu podłogowym. Termowizja jest narzędziem z pomocą którego bez trudu zlokalizujesz wycieki z rur i przewodów, nawet gdy znajdują się one pod podłogą lub w ścianie. Ciepło z rur promieniuje przez powierzchnię, a jego obraz można z łatwością wykryć kamerą termowizyjną.
  • Zatkanie lub pęknięcia w instalacji hydraulicznej. Kamera termowizyjna jest doskonałym narzędziem do wykrywania zatkanych i pękniętych rur czy innych awarii hydraulicznych. Nawet jeśli rury przebiegają pod podłogą lub wewnątrz ściany, można ustalić rozmiary awarii przepuszczając przez nie gorącą wodę. Ciepło zacznie promieniować a miejsce awarii będzie doskonale widoczne w obrazie w podczerwieni.
  • Instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne (np. HVAC) trzeba utrzymywać w dobrym stanie technicznym. Muszą one dostarczać powietrza o odpowiedniej wilgotności i temperaturze oraz filtrować wszelkie zanieczyszczenia we wnętrzu. Kamera termowizyjna może pomóc w zapewnieniu właściwego działania systemów HVAC. Niepoprawna praca tych systemów może skutkować złą jakością powietrza we wnętrzu.

Wyciek z centralnego ogrzewania.

przeciek przeciek_FLIR

Brak odpowiedniej izolacji rur – duże straty ciepła na przesyle.

rury